Ontwerpwet Toezicht Bank-en Kredietwezen 2023


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van………………., houdende nieuwe regels betreffende het Toezicht op het Bank- en Kredietwezen (Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023)

Datum van indiening: 25 juli 2023

Soort wet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: De ontwerpwet heeft tot doel de ontwikkeling en instandhouding van een gezond en integer bank- en kredietwezen, maar daarnaast ook het bevorderen van een adequate werking van de financiële markten en in het bijzonder, het reguleren van de toegang tot en de uitoefening van het bedrijf van kredietinstelling. Derhalve voorziet deze wet in een vergunningsstelsel en in een adequaat toezichtinstrumentarium op grond waarvan de Bank het toezicht kan uitoefenen. Voorts biedt deze wet de Bank een sterkere wettelijke basis voor haar bestaande toezichtpraktijk alsmede adequate mogelijkheden om de financiële soliditeit van het bank- en kredietwezen in Suriname en de integriteit en stabiliteit van het financiële systeem te waarborgen.