Ontwerpwet Werknemersregistratiewet


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van…………………….,houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de registratie van werknemers (Werknemersregistratiewet)

Datum van indiening: 23 oktober 2023

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de Regering

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel om te helpen bij het aansturen van op maat gesneden arbeidsmarktbeleid. Verder kan deze wet daar waar er een gebrek bestaat aan recente en betrouwbare arbeidsmarktinformatie, die helpen weg te werken middels het opzetten van een arbeidsmarktinformatiesysteem. Dit systeem zal dan inzicht helpen verschaffen in recente gegevens over arbeid gerelateerde onderwerpen.