Ontwerpwet Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: houdende regels met betrekking tot collectieve rechten van de Inheemse en de Tribale volken over hun traditionele woon- en leefgebieden, demarcatie, overige collectieve rechten, traditioneel gezag en bestuur en FPIC. (Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken)

Datum van indiening: 8 april 2020

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet ingediend door de leden:G. Watamaleo, W. Asadang, E. Linga, Y. Maabo, R. Zeeman

Commissie van rapporteurs: A. Nading (Vz), R.Brunswijk, Y. Maabo, D. Sharman, R. Zeeman, I. Bink, W. Asadang

Doel van de wet: Het doel van de ontwerpwet is het bieden van wettelijke erkenning en bescherming aan collectieve rechten, traditioneel gezag en bestuur en free, prior and informed consent (FPIC) van de inheemse en de tribale volken in Suriname