Ontwerpwet Wet Enquêterecht De Nationale Assemblée


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 17 juni 2019

Commissie van rapporteurs:

Soort wet: initiatiefwet

Doel van de ontwerpwet: Het doel van de ontwerpwet is om ter uitvoering van artikel 79 van de Grondwet regels vast te stellen met betrekking tot de uitoefening van het enquêterecht door De Nationale Assemblée.

Artikel 79 van de Grondwet kent aan De Nationale Assemblée het recht van onderzoek toe. Deze bepaling omvat de bevoegdheid van De Nationale Assemblée om maatschappelijke vraagstukken te mogen onderzoeken. In de Grondwet is ten aanzien hiervan verder geen regeling gegeven, maar bevat in artikel 79 een expliciete opdracht om het recht van onderzoek bij wet te regelen. In de Wet van 12 augustus 1959 tot regeling van het recht van onderzoek (enquête) (G.B. 1959 no.67) is ter uitvoering van artikel 79 van de Staatsregeling van Suriname een regeling gegeven van de uitoefening van het enquêterecht. Deze wet is door de toenmalige volksvertegenwoordiging van Suriname (Staten van Suriname) nimmer gebruik van gemaakt.