Ontwerpwet Wet Openbaarheid van Bestuur 2021


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet houdende regeling betreffende de openbaarheid van bestuur (Wet Openbaarheid van Bestuur 2021)

Datum van indiening: 5 november 2021

Soort ontwerpwet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Ter bevordering van een democratische en transparante bestuursvoering en verantwoording in het land, het wenselijk is regels met betrekking tot de openbaarheid van bestuur vast te stellen.