Ontwerpwet Wet Productschappen


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 13 augustus 2021

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Een Productschap is te beschouwen als een vorm van functionele decentralisatie, waarbij de centrale overheid een bepaald deel van haar bestuurlijke taak overdraagt aan deze publiekrechtelijke rechtspersoon, die tot doel heeft middels zelfregulering het algemeen belang te dienen van alle bij de productie tot en met de afzet van een bepaald product of soorten van producten betrokken groepen van ondernemingen.