Ontwerpwet houdende vaststelling regels met betreffende elektriciteitsvoorziening (Elektriciteitswet 2015)


<< Terug naar overzicht

Ontwerpwet houdende vaststelling regels met betreffende elektriciteitsvoorziening
(Elektriciteitswet 2015).

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Status van de wet:

- de goedgekeurde ontwerpwet wordt door de deskundigen voorbereid voor verzending naar de President ter bekrachtiging en afkondiging.