Ontwerpwet houdende wijz. Controle Kansspelen, Hazardspelen alsmede Casinobelasting 2002 & Loterijwet


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet:

- houdende wijziging van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no. 78), met bijbehorende Memorie van toelichting;

- houdende regels met betrekking tot het exploiteren van hazardspelen (Wet Hazardspelen), alsmede nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet Casinobelasting 2002, met bijbehorende Memorie van toelichting;

- houdende het vaststellen van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen (Loterijwet), met bijbehorende Memorie van toelichting.

Datum van indiening: 01 september 2023

Datum van goedkeuring: dinsdag 5 september 2023;

- houdende het vaststellen van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen (Loterijwet), met 29 stemmen vóór en nul tegen.

- houdende wijziging van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no. 78), met 30 stemmen vóór en één tegen.

- houdende regels met betrekking tot het exploiteren van hazardspelen (Wet Hazardspelen), alsmede nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet Casinobelasting 2002 met 28 stemmen vóór en twee tegen.

Soort wet: ontwerpwet van de regering