Ontwerpwet Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 (MOP)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet houdende vaststelling van een Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022 – 2026 (Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022- 2026)

Datum van indiening: 22 oktober 2021

Datum van goedkeuring: 20 december 2021, met 32 stemmen voor en 11 tegen

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, J. Kanape, R. Asabina, P. Etnel, E. Jones en C. Dijksteel

Doel van de wet: Ter bevordering van de sociaal – economische ontwikkeling naar een sociaal – rechtvaardige samenleving, met inachtneming van de nationale en sociaal- economische doelstellingen van de staat, dient bij wet een ontwikkelingsplan te worden vastgesteld.

Ontwikkelingsplan 2022 -2026: Link ontwikkelingsplan 2022 - 2026

Bekrachtiging en afkondiging: link