In behandeling

Arbeid

Belasting

Burgerrechtelijk

Financieel-economisch

Milieu en ruimtelijke ordening

Onderwijs

Sociale zekerheid

Staats en administratiefrechtelijk

Strafrechtelijk

Vervoer