Nieuw burgerlijk wetboek (Burgerlijk wetboek 2023)

Burgerrechtelijk

Staats en administratiefrechtelijk

 

Datum van indiening: 21 november 2021

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: D. Sharman (Vz), S. Moestadja, Ch. Dijksteel, E. Jones, G. Jordan, P. Kensenhuis, C. Wang, R. Asabina, M. Soemar-Huur

Doel van de wet: Vanwege het tijdsverloop en de ontwikkelingen in het burgerlijk recht het wenselijk is het Burgerlijk Wetboek te herzien.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag (6 juli 2023)

                     link eindverslag (18 juli 2023)

                     link eindverslag (20 juli 2023)