Ontwerpet Hazardspelen, alsmede nadere wijz. Wetboek v Strafrecht, Wetboek v Strafvordering & Wet Casinobelasting 2002 (INGETROKKEN)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van………………, houdende nieuwe regels betreffende het Toezicht op het Bank- en Kredietwezen (Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023)

Datum van indiening: 25 juli 2023

Soort wet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft primair tot doel om toerisme te bevorderen, vandaar het vereiste dat hazardspelen alleen in een speciaal daarvoor in een hotel ingerichte lokaliteit geëxploiteerd mogen worden. De hazardspelen dienen aldus als amusement voor de hotelgasten. Daarnaast heeft deze ontwerpwet secundair tot doel het heffen van inkomstenbelasting. Het tarief van de inkomstenbelasting was gesteld op 50% (artikel 8 Wet Hazardspelen 1962).

Preadvies: link preadvies

Intrekking schrijven + nota van wijz.