Ontwerpwet Enquêterecht De Nationale Assemblée


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van ter uitvoering van artikel 79 van de Grondwet houdende regels inzake de uitoefening van het enquêterecht door De Nationale Assemblée (Wet Enquêterecht Nationale Assemblée)

Datum van indiening: 18 oktober 2022

Soort wet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Doel van deze ontwerpwet is namelijk dat ter uitvoering van artikel 79 van de Grondwet  van de Republiek Suriname S.B. 1987 no.38 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no.38, het wenselijk is regels met betrekking tot de uitoefening van het enquêterecht door De Nationale Assemblée, vast te stellen.