Ontwerpwet Financiering Individuele Gezondheidszorg


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: houdende regels inzake de organisatie en het financieringsstelsel van de individuele gezondheidszorg (Wet Financiering Individuele Gezondheidszorg)

Datum van indiening: 12 maart 2020

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet (ingediend door: J. Simons, A. Abdoel, D. Sumter, J. Wielzen, R. Ilahibaks)

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Het doel van de ontwerpwet is om ter uitvoering van artikel 36 van de Grondwet van de Republiek Suriname en de Raamwet Volksgezondheid en ter herziening van het financieringsstelsel van de individuele gezondheidszorg regels vast te stellen