Ontwerpwet Geldelijke Voorzieningen leden en gewezen leden van DNA


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van………………, houdende regels met betrekking tot de geldelijke voorzieningen van de leden en gewezen leden van De Nationale Assemblée (Wet Geldelijke Voorzieningen leden en gewezen Leden van De Nationale Assemblée).

Datum van indiening: 08 december 2023

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: Ch. Dijksteel (vz),P. Kensenhuis, E. Karto, E. Jones, N. Jhakry, R. Asabina en S. Mingoen-Karijomenawi 

Vaste toehoorders: G. Sluisdom, R. Parmessar, P. Etnel, S. Tsang en S. Moestadja

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel dat ten aanzien van de financiële voorzieningen van de leden van De Nationale Assemblée er rechtspositionele systematiek en meer transparantie ontstaat en dat de voorzieningen in overeenstemming zijn met de eisen van de tijd.

Preadvies: link