Ontwerpwet Geldelijke Voorzieningen Ministers en Onder-ministers


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van……………, houdende regels met betrekking tot de geldelijke voorzieningen van de Ministers en Onder-ministers (Wet Geldelijke Voorzieningen Ministers en Onder-ministers).

Datum van indiening: 08 december 2023

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: Ch. Dijksteel (vz),P. Kensenhuis, E. Karto, E. Jones, N. Jhakry, R. Asabina en S. Mingoen-Karijomenawi 

Vaste toehoorders: G. Sluisdom, R. Parmessar, P. Etnel, S. Tsang en S. Moestadja

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel dat er ten aanzien van de geldelijke voorzieningen van ministers en onder-ministers meer uniformiteit en transparantie wordt gerealiseerd, en dat de voorzieningen in overeenstemming zijn met de eisen van de tijd. Inzichtelijk dient te zijn welke voorzieningen precies ten dienste staan van een onder-minister uitsluitend voor de uitoefening van zijn functie- en daartoe beperkt.

Preadvies: link