Ontwerpwet houdende intrekking Wet Rij -en Voertuigenbelasting 2018


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 7 maart 2019

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Doel van de wet: Het intrekken van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2018 (S.B. 2018 no. 85)

Commissieleden: A. Abdoel (Vz), R. Nurmohamed, J. Vreedzaam, D. Pokie, R. Cotino, I. Bink, W. Asadang.

Minister Financiën - Toek. beantwoorden DNA vragen heffing rij- en voertuigenbelasting