Ontwerpwet houdende nadere wijz. Grondwet Rep. Suriname (Sampie e.a.) (INGETROKKEN)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van ..... 2023, houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38).

Datum van indiening: 13 juli 2023

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: Asiskumar Gajadien (VZ), Rabin Parmessar, Obed Kanape, Gregory Rusland, Ronny Asabina, Melvin Bouva, Cheryl Dijksteel MPH MS Bioethics, Miquella Huur en Mahinder Jogi

Doel van de wet: De ontwerpwet heeft tot doel het nader wijzigen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38). Vanwege het door het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname ongrondwettelijk verklaren van een aantal bepalingen van de Kiesregeling is aanpassing van een aantal artikelen van de Grondwet geboden, teneinde een grondwettelijke basis te bieden voor wijziging van de Kiesregeling.