Ontwerpwet houdende nadere wijz. Wet Dividendbelasting 1973


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van ..... 2023, houdende nadere wijziging van de Wet Dividendbelasting 1973 (G.B. 1973 no. 8, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1984 no. 109)

Datum van indiening: 18 oktober 2023

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: R. Debie MSc (vz), Rabindre Parmessar, Ch. Wang, Jennifer Vreedzaam, V. Ramsukul, Ronny Asabina en Obed Kanape.

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel het nader wijzigen van de Wet Dividendbelasting 1973, welke haar oorsprong vindt in de wijziging van artikel 9 van de Wet Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B 1960, no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2022 no. 150), die gezien kan worden als het doorvoeren van maatregelen om het ondernemers- en investeringsklimaat in Suriname verder te verbeteren.

Amendement: link