Ontwerpwet houdende wijz. Tabakswet (S.B. 2013 no.39)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet houdende van wijziging van de Tabakswet (S.B. 2013 no. 39)

Datum van indiening: 8 december 2022

Soort wet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs: C. Dijksteel (vz), J. Vreedzaam, M. Mohab-Ali, C. Sabajo, R. Mohan, R. Kanapé, E. Sampie

Doel van de wet: De onderhavige Wijzigingswet strekt r voornamelijk toe regelingen te treffen ter bescherming van het Surinaams volk tegen de schadelijke gezondheidseffecten en de negatieve maatschappelijke gevolgen van het gebruik van tabak en tabaksproducten.