Ontwerpwet houdende wijz. Tabakswet (S.B. 2013 no.39)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet houdende van wijziging van de Tabakswet (S.B. 2013 no. 39)

Datum van indiening: 8 december 2022

Soort wet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs: C. Dijksteel (vz), J. Vreedzaam, M. Mohab-Ali, C. Sabajo, R. Mohan, R. Kanapé, E. Sampie

Doel van de wet: De onderhavige Wijzigingswet strekt voornamelijk toe regelingen te treffen ter bescherming van het Surinaams volk tegen de schadelijke gezondheidseffecten en de negatieve maatschappelijke gevolgen van het gebruik van tabak en tabaksproducten.

Eindverslag: link eindverslag