Ontwerpwet Kaderwet Ambulancezorg


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van…....houdende algemene regels inzake het landelijk vervoer van zieken en ongeval slachtoffers per ambulance, in het bijzonder per daarvoor ingerichte motorvoertuigen, alsmede ambulancezorgvoorzieningen (Kaderwet Ambulancezorg). 

Datum van indiening: 14 februari 2024

Commissie van rapporteurs: C. Dijksteel (vz), J. Vreedzaam, M. Mohab-Ali, C. Sabajo, R. Mohan, R. Kanape en E. Sampie.

Soort wet: Initiatief wet

Doel van de ontwerpwet: Deze initiatiefwet heeft tot doel om inhoud te geven aan de ontwikkelingen op het gebied van de organisatie en inrichting van de ambulancezorg, waarbij het belang van goede (ambulance)zorg voor de patiënt centraal staat. Tevens beoogt deze wet om meer zekerheid te geven met betrekking tot de continuïteit en kwaliteit, met inbegrip van de voortgaande innovatie in de zorg, van het ambulancevervoer en de ambulancevoorzieningen, zowel landelijk als in de districten.