Ontwerpwet Kinderombudspersoon


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van…………………………., houdende regels inzake instelling van een Kinderombudspersoon (Wet Kinderombudspersoon)

Datum van indiening: 29 september 2023

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de Regering

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (Vz), T. Lösche, M. Soemar-Huur, A. Sadi, G. Sluisdom, W. van Emden en Ch. Wang LL.B

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel het stelsel van (rechts) bescherming van het kind te verruimen, waaraan in de praktijk een grote behoefte blijkt te bestaan. Deze wet voorziet in een vorm van rechtsbescherming van kinderen, met name het behandelen van klachten en de taken en bevoegdheden van de Kinderombudspersoon.

Preadvies: link