Ontwerpwet Levensmiddelenwet 2023


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van…………………….,houdende regels voor de veiligheid en kwaliteit van levensmiddelen in Suriname (levensmiddelenwet 2023)

Datum van indiening: 24 augustus 2023

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: Ch. Dijksteel (vz), J. Vreedzaam, E. Sampie, C. Sabajo, R. Debie, R. Kanape en M. Soemar-Huur

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel regels vast te stellen om de veiligheid, de kwaliteit en het beheer van levensmiddelen verder te garanderen. De nieuwe levensmiddelenwet zal zich richten op het mandaat van het NIVS als de primaire en enige levensmiddelenautoriteit in Suriname, die haar mandaat spiegelt aan dat van de Codex Alimentarius Commissie. Met de nieuwe Surinaamse wetgeving inzake levensmiddelen wordt beoogd een aantal uitdagingen aan te pakken waaronder het verouderde karakter van de huidige wetgeving inzake voedselveiligheid (die dateert van 1911) en het versnipperde en beperkte toezicht op levensmiddelenbedrijven in Suriname.