Ontwerpwet Ongevallenregeling 2021


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van ....... 2021 houdende nieuwe regels inzake de vaststelling van de verplichting van de werkgever tot schadeloosstelling (Ongevallenregeling 2021)

Datum van indiening: 12 januari 2024


Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de Regering

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), S. Moestadja, R. Koedemoesoe,
P. Kensenhuis, H. Aviankoi, J. Wielzen en R. Debie.


Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel, financiële consequenties bij bedrijfsongevallen en beroepsziekten voor de werknemer, de aan hem afhankelijke personen en de werkgever te reguleren.

Deze zijn ongevallen gerelateerd aan of bij het verrichten van arbeid, inclusief fatale gevallen, maar ook het meer geleidelijk ontstaan van een aandoening vanwege de verrichte arbeid oftewel de beroepsziekte.