Ontwerpwet Wet Duurzaam Natuurbeheer


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 19 juli 2022

Soort ontwerpwet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs: R. Mohan (Vz), P. Kensenhuis, R. Debie, A. Sadi, R. Aloema, E. Jones en M. Soemar-Huur

Doel van de wet: Het doel van deze wet is namelijk dat het wenselijk is regels vast te stellen betreffende het duurzaam beheer van de natuur door een Suriname Natuurbeheer Autoriteit.

Preadvies: link