Ontwerpwet Wet Industriële Hennepteelt (2022)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 15 februari 2022

Commissie van rapporteurs: B. Mohab-Ali (Vz), E. Jones, R. Koedemoesoe, J. Vreedzaam, C. Dijksteel, R. Asabina en R. Debie

Soort wet: initiatiefwet

Doel van de wet: het doel van  de Wet Industriele Hennepteelt is om regels vast te stellen in het kader van een deugdelijk en veilige teelt van de industriele hennep, alsmede de oprichting van het Nationaal Instituut voor Industriele Hennepteelt Suriname en nadere wijziging van artikel 2 lid 2 en artikel 4 lid 5 van de Wet Verdovende Middelen(S.B. 1998 no. 14, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2018 no. 65).

Amendement: link amendement