Ontwerpwet Wet Kredietregistratiebureaus 2016


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 15 november 2016

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, C. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina, J. Kanape

Doel van de wet: Ter bescherming van natuurlijke personen en rechtspersonen tegen het aangaan van een overmatige schuldenlast en ter realisering van een evenwichtige sociaaleconomische en financiële ontwikkeling voor Suriname heeft de Regering gemeend tot de oprichting van private kredietregistratiebureaus over te gaan.

Deze ontwerpwet heeft op basis van het boven aangehaalde tot doel: regels vast te stellen met betrekking tot kredietregistratiebureaus

Preadvies: link preadvies

Antwoorden gestelde vragen en commentaren inzake kredietregistratiebureau

Eindverslag: link