Ontwerpwet Wet Suriname Tourism Board


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 13 juli 2021

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: S. Binda (Vz), S. Tsang, E. Karto, R. Asabina, H. Aviankoi, M. Bouva, C. Wang

Doel van de wet: Het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen ter bevordering van een duurzame ontwikkeling respectievelijk ordening van de toeristenindustrie in Suriname.

Preadvies: link preadvies