Ontwerpwet Wet Toezicht en Controle Kansspelen (INGETROKKEN)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van.... houdende wijziging van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no. 78)

Datum van indiening: 27 december 2021

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: drs. A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, E. Sampie, Bouva MPA LL.B, H. Aviankoi, R. Asabina, M. Mangre MSc

Toehoorders: mr. Ch. Dijksteel MPH, Ms Bioethics, C. Wang LL.B, E. Karto, ir. S. Tsang, J. Vreedzaam, E. Jones

Doel van de wet: Het doel van deze wet is het vaststellen van beleid inzake preventie van kansspelverslaving en de nazorg daarvan en het verzamelen van gegevens en het doen van achtergrond onderzoeken naar de bestuursorganen van de aanbieders van kansspelen.

Eindverslag: link eindverslag

Preadvies: link preadvies

Intrekking schrijven + nota van wijz.