Ontwerpwet Wet Voorafgaande Vracht-informatieverstrekking 2021


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 1 april 2021

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: S. Binda (Vz), S. Tsang, G. Jordan, R. Asabina, R. Wang, J. Vreedzaam, I. Plein

Doel van de wet: Het doel van deze wet is om ervoor zorg te dragen dat de doelstellingen van de “regional crime and security agenda” zoals overeengekomen op de Conference of Heads op 3 – 5 juli 2005, worden gerealiseerd. Deze wet zal bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van strategieën inzake veiligheid en criminaliteitsbeheersing op internationaal niveau, om zodoende de veiligheid binnen de Caricom te kunnen garanderen.