Ontwerpwet wijz. Wet Werkvergunning Vreemdelingen (S.B. 1981 no. 62, zoals laatstelijk gewijz. bij S.B. 2002 no.23)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 17 juni 2021

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: R. Debie (Vz), S. Moestadja, E. Sampie, P. Kensenhuis, P. Etnel, J. Wielzen, R. Mangre

Doel van de wet: Deze wet zal een impact hebben op de regulering van de arbeidsmarkt en de administratieve afhandeling van de vergunningsvoorwaarden.