Raamovereenkomst tussen Suriname en Equatoriaal Guinee


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Houdende goedkeuring van de “Raamovereenkomst voor Economische, Wetenschappelijke, Technische en Culturele Samenwerking tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee”.

Soort ontwerpwet: verdrag

Wet ingediend: 29 november 2012

Commissie van Rapporteurs: R.Brunswijk (Vz), C. Santokhi, R. Panka, A. Tjin A Tsoi, R. Parmessar, O. Wangsabesari, A. Misiekaba

Preadvies: De Commissie van Rapporteurs heeft op 18 april 2017 in commissieverband kennis genomen van het onderhavige wetsontwerp en de daarbij behorende memorie van toelichting. Link preadvies: Preadvies Raamovereenkomst Rep Suriname en Rep Equatoriaal Guinee

Eindverslag: Eindverslag Raamovereenkomst Rep Suriname en Rep Equatoriaal Guinee