Begroting 2017 Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 30 september 2016

Datum van goedkeuring: 22 augustus 2017, met 30 stemmen voor en 14 tegen

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag