Geldende teksten t/m 2005

Ambtenaren

Arbeid

Belasting

Bouw

Burgerrechtelijk

Communicatie

Financieel-economisch

Loterij

Milieu en ruimtelijke ordening

Militair

Onderwijs

Sociale zekerheid

Staats en administratiefrechtelijk

Strafrechtelijk

Vervoer