Overeenkomst Rep. Sur en de Russische Federatie inzake vrijstelling visumplicht voor wederzijdse bezoeken van hun onderdanen


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 12 december 2018

Commissieleden: A. Misiekaba (voorzitter), Ch. Santokhi, G. Watamaleo, G. Rusland, S. Afonsoewa, W. Waidoe en A. Nading.

Datum van goedkeuring: 22 februari 2019, met algemene 27 stemmen

Doel van de wet: De op 26 september 2018 te New York, Verenigde Staten van Amerika, ondertekende "Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Russische Federatie inzake Vrijstelling van de Visumplicht voor Wederzijdse Bezoeken van hun Onderdanen" heeft tot doel de reisprocedures voor onderdanen respectievelijk van Suriname en de Russische Federatie te vergemakkelijken. Deze Overeenkomst draagt zorg voor de visumvrije toegang als mede het kort verblijf op elkaars grondgebied.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag