Paris Agreement


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 2 februari 2018

Commissie van Rapporteurs: A. Misiekaba (Vz), M. Bee, G. Watamaleo, P. Etnel, R. Hopkinson, R. Nurmohamed, S. Afonsoewa.

Doel van de wet: Het doel van onderhavige ontwerpwet is om ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijziging bij S.B 1992 no. 38) goedkeuring te verlenen aan de ratificatie van de op 12 december 2015 tot stand gekomen "Paris Agreement" en ondertekend door Suriname op 22 april 2016.

Preadvies: link preadvies 17 april 2018

Eindverslag: link eindverslag 7 juni 2018

Amendement: link aanbieding amendement

Datum van goedkeuring: 26 juni 2018 met algemene 38 stemmen