Toetreding Rep. Sur. "Kimberley Process Certificate Scheme" v/d "World Diamond Council Association"


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 6 september 2018

Commissie van rapporteurs: M. Bouva (Vz), C. Breeveld, E. Linga, A. Gajadien, G. Sapoen, R. Brunswijk, W. Asadang

Datum van goedkeuring: 7 maart 2019, met algemene 26 stemmen

Doel van de wet: de toetreding van Suriname als lid van de International Islamic Trade Finance Corporation dient aan de goedkeuring van De Nationale Assemblée te onderwerpen, welke goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet, bij wet moet worden verleend.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag