Begroting 2017 Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Bosbeheer


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 30 september 2016

Datum van goedkeuring: 22 augustus 2017, met 32 stemmen voor en 12 tegen

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag