Staatsbegroting 2018


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 29 september 2017

Datum van goedkeuring: 1maart 2018, met 34 stemmen voor en 10 tegen

Commissieleden: A. Abdoel (Vz), A. Gajadien, S. Tsang, D. Pokie, C. Waterberg, C. Breeveld, J. Vrredzaam, W. Waidoe, W. Asadang, G. Rusland, R. Sapoen, C. Gonsalves, R. Cotino, K. Mathoera, M. Doekhie.

Eindverslag: link eindverslag

Preadvies: link preadvies