Huurwet woonruimte 2020


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: houdende regels inzake huur en verhuur van woonruimte en instelling Huurcommissie (Huurwet woonruimte 2018)

Datum van indiening: 4 september 2018

Datum van goedkeuring: 21 januari 2020, met algemene 29 stemmen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: S. Afonsoewa (Vz), M. Jogi, Y. Maabo, D. Pokie, S. Samidin, P. Etnel, J. Wielzen

Doel van de wet: Voor de regeling van de huur en verhuur van woonruimte met name in de sociale huursector, alsmede ter instelling van de Huurcommissie – is het gewenst nadere regels ter zake vast te stellen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Nota van Wijziging: link Nota van Wijziging