Toerisme Raamwet


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 13 juni 2022

Datum van goedkeuring: 13 april 2023, met algemene 33 stemmen

Soort ontwerpwet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs: M. Soemar -Huur, BSc (Vz), S. Tsang, S. Mangre, P. Kensenhuis, H. Aviankoi, M. Bouva en E. Sampie

Doel van de wet: Het doel van deze wet is namelijk in het kader van een duurzame toerisme sector alsmede het definiëren, het reguleren, het faciliteren en het aansturen daarvan op basis van een integrale duurzame visie en ter bevordering van de economische groei, het wenselijk is nadere regels vast te stellen.

Preadvies: link preadvies