Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 23 januari 2018

Datum van goedkeuring: 28 juni 2018, met algemene 34 stemmen

Commissieleden: P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, R. Hooghart, P. Etnel, R. Ilahibaks, C. Breeveld, S. Afonsoewa. Vaste toehoorders: D. Pokie, D. Vorswijk en P. Etnel

Doel van de wet: Het doel van deze ontwerpwet is het harmoniseren van de Surinaamse arbeidswetgeving betreffende kinderarbeid aan de hedendaagse realiteit alsook aan de geldende ILO- standaarden, met betrekking tot kinderarbeid en arbeid door jeugdige personen.

Preadvies: link preadvies

Amendement: link aanbieding amendement

Eindverslag: link eindverslag