Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: houdende wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170)

Datum van indiening: 24 februari 2020

Datum van goedkeuring: 21 maart 2020, met algemene 26 stemmen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet (ingediend door de leden: A. Abdoel, R. Ramsahai, J. Vreedzaam en D. Sumter)

Commissie van rapporteurs: O. Wangsabesari (Vz), A. Gajadien, R. Ilahibaks, D. Pokie, S. Samidin, S. Somohardjo en W. Asadang

Doel van de wet: Met de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren is een belangrijke stap gezet in de ordening van deze sector en om de integriteit van het financieel stelsel van Suriname te waarborgen, alsmede het tegengaan van met name de met de financiële sector gerelateerde illegale activiteiten zoals money-laundering en financiering van terrorisme. Tegelijk wordt de cliënt beschermt bij geldtransacties nu de Centrale Bank op de verrichtingen van de geldtransactiekantoren toezicht uitoefent.

Echter is gebleken dat er illegale geldtransacties dan wel illegaal opererende “Geldtransactiekantoren” zijn die invloed hebben op het financieel stelsel in het bijzonder op haar integriteit, vooral omdat deze transacties buiten het zicht van de toezichtinstituten plaatsvinden.

In het kader van een effectieve bestrijding van oneigenlijke geldtransacties en het aanscherpen van de bestaande sancties is het noodzakelijk de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170) te wijzigen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag