Wet Conventionestablishing a Customs Co-operation Council


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 04 maart 2019

Datum van goedkeuring: 18 juli, met algemene 28 stemmen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Doel van de wet: Het vaststellen van regels betreffende een minimumloon, ter uitvoering van de artikelen 28 en 29 van de Grondwet van de Republiek Suriname.

Commissieleden: A. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe, W. Asadang.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement