Wet Gelijke Behandeling Arbeid


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 09 juli 2019

Datum van goedkeuring: 13 oktober 2022 met algemene 41 stemmen

Commissie van rapporteurs: P. Etnel (Vz), S. Moestadja, R. Koedemoesoe, P. Kensenhuis, H. Aviankoi, J. Wielzen, R. Debie.

Soort wet: ontwerp van de regering

Doel van de ontwerpwet: In het kader van het bevorderen van het voorkomen van discriminatie en de bevordering van de gelijke behandeling inzake arbeid is het wenselijk om op basis van internationale standaarden, over te gaan tot de vaststelling van regels ten aanzien van de gelijke behandeling inzake arbeid

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement