Wet Inspectie Vlees en overige Dierlijke Producten


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 16 augustus 2016

Commissieleden: A. Abdoel (Vz), J. Kalloe, H. Sandjon, I. Karta-Bink, W. Asadang, M. Jogi, R. Tarnadi

Datum van goedkeuring: 2 februari 2017 met 41 algemene stemmen

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement