Wet Instelling Kustwacht


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 01 september 2016

Commissieleden: S. Afonsoewa (Vz), K. Mathoera, R. Ramsahai, R. Brunswijk, G. Sapoen, R. Nurmohamed, C. Waterberg

Datum van goedkeuring: 10 februari 2017 met algemene 30 stemmen

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag