Wet Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 13 september 2019

Datum van goedkeuring: 23 december 2019, met algemene 28 stemmen

Commissie van rapporteurs: R. Cotino (Vz), K. Mathoera, A. Nading, R. Brunswijk, K. Gangaram Panday, C. Breeveld, G. Snip

Soort wet: ontwerp van de regering

Doel van de ontwerpwet: In het kader van het vaststellen van nieuwe regels ter uitvoering van artikel 14 van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 85) 1, inzake de inrichting, de bestemming, het beheer van en het toezicht op penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring.

Preadvies: link preadvies

Schriftelijke beantwoording vragen minister Juspol bij de Openbare Commissievergadering