Wet Suriname National Training Authority


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 15 augustus 2018

Commissie van rapporteurs: R. Cotino (Vz), R. Nurmohamed, E. Linga, D. Pokie, R. Sapoen, P. Etnel en S. Samidin

Datum van goedkeuring: 7 februari 2019, met algemene 36 stemmen

Doel van de wet: Vanwege de noodzaak om het Technische - en Beroepsonderwijs en Trainingen in Suriname te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt, om zo onze werknemers beter te ontwikkelen, “employability" te vergroten en de economie van ons land een extra stimulans te geven is het wenselijk is een publiekrechtelijk orgaan in te stellen onder de naam ''Suriname National Training Authority”

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag