Wet Suriname Toerisme Autoriteit


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van 2022 houdende instelling van de Suriname Toerisme Autoriteit (Wet Suriname Toerisme Autoriteit)

Datum van indiening: 13 juni 2022

Datum van goedkeuring: 13 april 2023, met algemene 33 stemmen

Soort ontwerpwet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs: M. Soemar -Huur (Vz), S. Tsang, S. Mangre, P. Kensenhuis, H. Aviankoi, M. Bouva, E. Sampie

Doel van de wet: Het doel van deze wet is namelijk in aansluiting op de ontwikkelingen in de toerisme sector op nationaal, regionaal en internationaal niveau, het wenselijk is de Toerisme Autoriteit in te stellen en regels vast te stellen der definiëring, regulering, ordering en bevordering van het toerisme.

Preadvies: link preadvies